วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน
  • โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ 
  • ชำระผ่านบัญชี Paypal 
  • ชำระผ่านบัตรเครดิต

โดยทางลูกค้าจะชำระเงินก็ต่อเมื่อได้รับใบแจ้งหนี้จากเราผ่านทางอีเมล์เท่านั้น (กรณีชำระผ่าน Paypal และบัตรเครดิต)

โดยในใบแจ้งหนี้จะระบุรายละเอียดเลขที่บัญชีและช่องทางการชำระเงินไว้ให้กับทางลูกค้า และเป็นใบยืนยันการรับงานจากเรา"ขอขอบคุณที่เลือกใช้บริการของเรา"