วันจันทร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2560

งาน TILOG-LOGISTIX 2017 งานแสดงสินค้าด้านโลจิสติกส์ระดับโลก


งาน TILOG-LOGISTIX 2017
วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ
ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าด้านโลจิสติกส์ที่ยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นเวทีพบปะการค้าระหว่างผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์และผู้ประกอบธุรกิจต่างๆ 
ที่ผนวกความเชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน ในการค้นหาเทคโนโลยี นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจ
ทั้งในระดับประเทศ และในเวทีการค้าระดับโลก 

อ่านเพิ่มเติม 
 หมายเหตุ !
“TILOG-LOGISTIX” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง 
และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน 
ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล