วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

งานสัมมนาพื้นที่ 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษโอกาสทองสู่ AEC มกราคม - กันยายน 2559


งานสัมมนาพื้นที่ 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษโอกาสทองสู่ AEC 
ปาฐกถาพิเศษโดย  
รองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
เครือเนชั่น โดยเนชั่นทีวี ช่อง22  ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐ และเอกชน ประกอบด้วยบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน C asean ธนาคารกสิกรไทย เครือสหพัฒน์ เทสโก้โลตัส ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า แห่งประเทศไทย (เอ็กซิม แบงก์) กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

จัดงานสัมมนา ระดับชาติ 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษโอกาสทองสู่ AEC เพื่อยกระดับขีดการแข่งขันของประเทศโดยเชื่อมั่นว่าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจะช่วยทำให้คนในพื้นที่ได้ประโยชน์จากรายได้ที่จะเข้ามา

การสัมมนานั้นจะทยอย จัดสัมนาทั้ง10 จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษตลอดทั้งปี 2559 เริ่มที่แรกที่ จ.ตาก วันที่ 11 มีนาคมนี้ และสิ้นสุดเวทีสุดท้ายวันที่ 2 กันยายน ที่จ.มุกดาหาร

ทางด้านผู้จัดงาน ภาครัฐ เอกชน ก็เชื่อว่าจะช่วย ทำให้นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในเขตชายแดน สามารถเห็นผลเป็นรูปธรรมได้จริง

รายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนฟรี >>> www.nationtv.tv/economy-seminar


ที่มา: www.nationtv.tv