วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2559

จองนครชัยแอร์ออนไลน์ผ่านโซเชียลได้แล้ววันนี้

"NCA Social Booking"
จองนครชัยแอร์ออนไลน์ได้แล้ววันนี้ ผ่านทาง
LINE และ FACEBOOK

เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้านครชัยแอร์ด้วยการเพิ่มช่องทางการจองแบบออนไลน์ เพื่อตอบสนองยุคดิจิตอลที่ทุกคนคุยกันผ่าน Social  network และเพิ่มขีดความสามารถให้ทันยุคเศรษฐกิจดิจิตอล และ Logistics 4.0 สมัยนี้ข้อมูลต้องถึงมือผู้ใช้บริการแบบ REAL TIME นครชัยแอร์เปิดให้สนทนากันกับเจ้าหน้าที่โดยตรงเพื่อทำการสำรองที่นั่ง และเลื่อนที่นั่งกันผ่านทางไลน์ โดยลูกค้าก็จะได้คุยกันสดๆ พร้อมรับรหัสจองทันทีเพื่อนำไปชำระเงิน ลองดูรายละเอียดเงื่อนไขได้ดังนี้

เงื่อนไขการจองตั๋ว ผ่าน NCA Social Booking
1. กำหนดเวลาจองตั๋วผ่าน NCA Social Booking เวลา 09.00 - 19.00 น. (ทุกวัน)
2. การจองตั๋วสามารถจองได้ทุกเส้นทาง เฉพาะตั๋วราคาปกติ หรือราคาสมาชิกเท่านั้น
3. จองตั๋วสามารถจองล่วงหน้าได้ 2 กรณี

    3.1 จองตั๋วล่วงหน้าก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า 24 ชม. ต้องชำระเงินภายใน 12 ชั่วโมง
    3.2 จองตั๋วล่วงหน้าก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า 3 ชม. ต้องชำระเงินภายใน 30 นาที

4. ลูกค้าสามารถนำรหัส 8 หลัก (Reference Code) ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ไปชำระเงินได้ที่


เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 / ATM ธนาคารกรุงเทพ, เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงเทพ/ และ
เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วนครชัยแอร์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
(สลิปที่ได้รับใช้เป็นหลักฐานในการเดินทางได้ทันที)
การทำรายการจองตั๋วโดยการ Chat สนทนากับเจ้าหน้าที่ผ่านทั้งสองช่องทาง

LINE @nakhonchaiair 

Facebook @nakhonchaiair.official (in box)

โดยระบุข้อมูลต่อไปนี้ ให้ชัดเจน

  • ชื่อ - นามสกุลผู้โดยสาร (เป็นภาษาอังกฤษ)
  • เลขที่สมาชิก (หากไม่มีพิมพ์ ไม่เป็นสมาชิก)
  • เส้นทาง (ขาไป) เช่น จาก กรุงเทพฯ ไป ขอนแก่น วันที่เดินทาง และ เที่ยวเวลา
  • เส้นทาง (ขากลับ) เช่น จาก ขอนแก่น ไป กรุงเทพฯ วันที่เดินทาง และ เที่ยวเวลา
  • จำนวนผู้โดยสารที่เดินทาง
  • ที่นั่งประจำ / ที่นั่งที่ชอบ
  • เลือกรับอาหาร ปกติ หรือ อาหารเจ / อิสลาม / อาหารเด็ก

การเลื่อนตั๋วผ่าน LINE
1. กำหนดเวลาเลื่อนตั๋วผ่าน Line เวลา 10.00 - 19.00 น. (ทุกวัน)
(เพิ่มนครชัยแอร์เป็นเพื่อนจาก Line ID ค้นหา cs.nca 
2. เลื่อนตั๋วได้เฉพาะการเลื่อนล่วงหน้าก่อนเวลาเดินทาง 24 ชม. และไม่มีค่าธรรมเนียม
    (กรณีเลื่อนตั๋วล่วงหน้า 3-24 ชม. สามารถทำรายการได้ที่หน้าเคาน์เตอร์)

บริการนี้เป็นบริการเพื่ออำนวยความสะดวกลูกค้า 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเพื่อความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 ที่มา: http://www2.nakhonchaiair.com/index.php
Call Center 1624 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06:00-24:00 น