วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559

สัมมนาการจัดเตรียมเอกสารส่งออก 2559 โดย ธนาคารเพื่อการส่งออก-นำเข้าแห่งประเทศไทย Export document Seminar


จัดขึ้นเพื่อการเตรียมความพร้อมในด้านการส่งออกให้แก่ผู้ส่งออก

  • เรื่องการจัดทำเอกสารการส่งออก 
  • การรับมือกับความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน (Forward Contract) 
  • วิธีการส่งออกอย่างไรให้ปลอดภัยไร้ความเสี่ยง 


การสัมมนาฯ ดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทย จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

ทั้งนี้ "หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ทางการค้าหรือการส่งออกแล้ว" หากท่านมีความสนใจที่จะเข้าร่วมการสัมมนาฯ ดังกล่าว สามารถลงทะเบียนผ่านหน้า www.exim.go.th (หัวข้ออบรมสัมมนา) โดยจะมีเจ้าหน้าที่โทร Confirm ที่นั่งสัมมนาอีกครั้ง หลังจากได้รับ Email สมัครของท่านเรียบร้อยแล้ว

สัมมนาดีดี อย่างนี้ห้ามพลาด เพื่อประโยชน์ของผุ้ประกอบการ และผุ้เริ่มต้นส่งออกอย่างแท้จริง !