วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ส่งของ ส่งพัสดุด่วนผ่านรถทัวร์ ด่วน 24 ชม.โดยนครชัยแอร์ Delivery by NCA

ใกล้ที่ไหน..ส่งที่นั่น นครชัยแอร์ ขอนแก่น เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าที่ใช้บริการ  “ส่งพัสดุด่วนภายใน 24 ชม.”
เพิ่มจุดใช้บริการ รับหรือส่ง ได้ทั้ง 2 ที่…
1. ศูนย์พักรถ นครชัยแอร์  (ที่เดิม)
2. ปรับอากาศ (เพิ่ม)
เริ่ม 27 ก.ย. 58 เป็นต้นไป
** ในการส่งพัสดุจาก กรุงเทพฯ ไป ขอนแก่น
  • ลูกค้ากรุณาแจ้ง ปลายทางและสถานที่ ที่จะรับพัสดุที่ขอนแก่นทุกครั้ง ว่าต้องการรับที่ ศูนย์พักรถ หรือ ปรับอากาศ เพื่อความสะดวก
  • ในการรับพัสดุเมื่อถึงปลายทาง ทั้งนี้อัตราค่าส่งเป็นอัตราเดียวกันทั้ง 2 จุด
  • เดินทางไกล สะดวกสบายปลอดภัย ไปไหน ไปไหนก็ นครชัยแอร์ โทร. 1624
#‎บริการส่งพัสดุด่วนภายใน‬ 24 ชม. ‪#‎ นครชัยแอร์‬

คลิกดู>> แผนที่จุดบริการนครชัยแอร์

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Page:Rangsit-Intersection