วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558

รถติดเวลา รถบรรทุกห้ามวิ่งเวลาไหนบ้าง

เวลาที่ห้ามรถบรรทุก รถใหญ่วิ่งในเขตกรุงเทพฯ

คลิ๊กดูภาพขนาดใหญ่