วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ปจ.1 , ปจ.2 เอกสารรับรองความปลอดภัย (สำหรับงานเครน งานปั่นจั่น งานยกของ งานบรรทุก)

การทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของเครนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันเนื่องจากเครนไม่สามารถรับน้ำหนักได้ขณะทำงานจริง ซึ่งจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ สร้างความเสียหาย และผลกระทบเกี่ยวเนื่องเป็นอย่างมากทั้งพนักงาน เครื่องจักร และสิ่งแวดล้อมรอบข้าง

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานเครนของท่านจึงควรมีการร้องขอดูเอกสารรับรองความปลอดภัย ปจ.1 , ปจ.2 ซึ่งจำเป็นจะต้องได้รับการทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบตามกฏหมายกำหนด โดยวิศวกรสามัญเครื่องกลที่มีประสบการณ์ เพื่อออกเอกสารรับรองความปลอดภัย ปจ.1 , ปจ.2


ที่มา: www.asiacranesafety.com/
อย่างไรก็ตามหากจำเป็นจะต้องเช่ารถบรรทุกติดเครน หรือต้องใช้งานเครนเราควรตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยก่อนเป็นอันดับหนึ่ง เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกับคนงานและเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับงาน