วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

กรมการขนส่งทางบกแจงรายละเอียด ม.44 ฉบับที่14/2560 ประเภทรถและการคาดเข็มขัดนิรภัย และฉบับที่15/2560  • กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2555กำหนดให้รถยนต์ส่วนบุคคล รถแท็กซี่ และรถที่ใช้รับส่งจากสนามบิน (รถลีมูซีน) ที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2531 – วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จะต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยสำหรับที่นั่งของคนขับและที่นั่งตอนหน้ารถ 
  • ส่วนรถที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป กำหนดให้ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง และสำหรับรถตู้ส่วนบุคคล รถปิคอัพ และรถสองแถวที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2537 กำหนดให้ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยในที่นั่งของผู้ขับรถและที่นั่งตอนหน้า ทั้งนี้ รถตู้ส่วนบุคคลที่ผลิตหรือนำเข้าตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

Cr. กรมการขนส่งทางบก

วันจันทร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2560

งาน TILOG-LOGISTIX 2017 งานแสดงสินค้าด้านโลจิสติกส์ระดับโลก


งาน TILOG-LOGISTIX 2017
วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ
ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าด้านโลจิสติกส์ที่ยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นเวทีพบปะการค้าระหว่างผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์และผู้ประกอบธุรกิจต่างๆ 
ที่ผนวกความเชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน ในการค้นหาเทคโนโลยี นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจ
ทั้งในระดับประเทศ และในเวทีการค้าระดับโลก 

อ่านเพิ่มเติม 
 หมายเหตุ !
“TILOG-LOGISTIX” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง 
และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน 
ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล